Dear customers,

we are currently undertaking a scheduled maintenance to address an issue that arose during the last week.

General availability will not be affected, though some delays might be noticable.

Thank you for your patience and understanding.

Farminizer İşlevselliği

Renderer (Render motoru)

Bu bölüm işiniz için hangi render motorunu seçeceğiniz alandır. Varsayılan render motoru, 3D yazılımında seçili olandır.Sadece Videopost (3D Studio Max) otomatik olarak algılanmamakta ve manuel olarak seçilmesi gerekmektedir.

Smartcheck / Send to Manager (Akıllı kontrol / Yönetici'ye gönder)

Smartcheck ve Send to Manager sahnenizin, REBUSfarm ile uyumluluğunu kontrol eder ve hatasız bir render sürecinin garantisini verir. Smartcheck, Sent to Manager'in , sahneyi Manager'a göndermeden uyumluluk testi yapan, sadeleştirilmis bir versiyonudur . Işlemi hızlandırmak için, Smartcheck sahnedeki kaplamaları kontrol etmez.